Fotka Juraj Maták

Fotomontáže

Fotomontáže so známymi osobnoťami, ktoré už nie sú medzi nami.

[1[2] 
[1[2]