Fotka Juraj Maták

Vitajte

Táto web stránka má za úlohu hlavne prezentovať niečo z mojej tvorby. Ide mi hlavne o prezentáciu vlastných koníčkov a vecí, ktoré ma bavia. Vo voľnom čase hlavne rád kreslím, preto je väčšina mojej tvorby zameraná práve týmto smerom.

Som autorom nie len uvedených prác, ale aj celej tejto web stránky, nakoľko ma zaujíma aj programovanie a web technológie.

Pokiaľ máte záujem o kontakt na mňa, môžete mi nechat odkaz v sekcii Odkazy, alebo ma môžete kontaktovať cez kontaktné informácie uvedené v sekcii Kontakt. Na opýtanie samozrejme uvediem rád aj viacej informácií.